Директор

Слађана Мијовић, је завршила Педагошку академију у Београду и мастер студије на Педагошком факултету у Јагодини.

За основну школу „Сестре Радовић“ Белосавци, везују је први ђачки дани јер је основну школу завршила у Белосавцима. Касније по завршетку школовања и образовања за наставнички  позив заснива радни однос у ОШ „Сестре Радовић“,  на месту наставника разредне наставе.

Свој учитељски посао је обављала веома предано и вредно, томе сведоче резултати њених ученика са различитих такмичења.

На место директора школе долази у септембру школске 2013/2014. године. 

На руководећем месту у школи подстиче и подржава стручно усавшавање и професионално напредовање наставника, подржава различите иновативне пројекте које покрећу наставници, промовише позитивне примере и награђује  успехе ученика из различитих сфера ученичких интересовања.

Остварује успешну комуникацију и сарадњу на локалном нивоу и шире. Залаже се и интензивно ради на опремању школе иновативним ИКТ средствима, као и на побољшању услова и квалитета рада установе.