Јеленац

У месној заједници Јеленац школска зграда је направљена 1945. године. Место је веома лепо, око 5 километара удаљено од Белосаваца, пут раван, а школа се налази у центру села. У дворишту је асфалтиран терен за кошарку и рукомет, а у близини је и фудбалски терен локалног фудбалског клуба.

Школска зграда има две учионице, наставничку канцеларију, ходник и помоћну просторију.
Од школске 2010/2011. године издвојено одељење школе у Јеленцу привремено није радило због малог броја ученика (рационализација мреже школа). Од школске 2015/2016. године поново је покренут рад овог одељења, јер се број ученика повећао са изгледима да их наредних година буде више.