Маскар

У месној заједници Маскар школа има две учионице, ходник, наставничку канцеларију, стан за наставника и салу за потребе ученика и омладине. Школа у Маскару је удаљена око 8 километара од матичне школе.

Учествујући у пројекту ,,Дигитална учионица“ школа је у априлу 2011.године, добила лап топ и пројектор.

Поред школе постоји уређен парк са школским двориштем и игралиштем.