Категорије
slider

ШКОЛЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Образовни профили дуалног образовања представљају модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца стичу, усавршавају,односно изграђују знања, вештине, способности и ставови (у даљем тексту: компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе иучења.

Одељења и образовни профили дуалног образовања заступљени су у већем броју школа на територији читаве Републике Србије у већем броју подручја рада.Ови профили и одељењасу у основном делу Конкурса посебно означени.

НОВИНЕ У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ И ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ за школску 2020/2021.годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је за примену у школама више нових образовних профила, иновирало и осавременило неке који су од раније у систему, а неке од профила који су раније били реализовани    у статусу огледа превело у редован систем. За све ове профиле израђени су стандарди квалификација, планови и програми наставе и учења засновани на исходима, као и нормативи простора, опреме и наставних средстава и врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника. Неки од ових образовних профила биће реализовани по моделу дуалногобразовањаштојепосебноназначеноуосновномделуКонкурса.

Списак дуалних образовних профила који започињу реализацију по новим плановима и програмима наставе и учења од школске 2020/2021. године:

  1. Авиомехатроничар
  2. Монтер телекомуникационихмрежа
  3. Пластичар
  4. Механичар текстилнихмашина
  5. Пољопривреднитехничар
  6. Виноградар –винар
  7. Техничар заполимере
  8. Прехрамбенитехничар
  9. Моделародеће

У прилогу можете погледати списак школа са постојећим дуалним образовањем.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *