Загорица

У месној заједници Загорица школа је изграђена пре 35 година са три учионице, ђачком кухињом и трпезаријом, наставничком канцеларијом са библиотеком, ходником и
санитарним чвором. Зграда се налази у центру села, а од матичне школе удаљена је око 10 километара.

Од школске 2007/2008. године, школа располаже са тереном за мали фудбал (рукомет) и кошарку, које је изградила локална самоуправа. Такође је уређено школско двориште и асфалтиран прилазни пут школи.

Школа је у априлу 2011.године, реализујући пројекат „Дигитална учионица“, добила лап топ и пројектор.
У школској 2018/2019.години школа је добила интернет прикључак и тако се повезала на мрежу због употребе електронског дневника и других активности.

У току године ученици организују разне видове културно- рекреативних активности са мештанима. У оквиру школе ради предшколска група – одељење Дечјег вртића „ Софија Ристић“ из Тополе.